Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Ordförande:
Lennart Berglund, 070-373 43 73

Sekreterare:
Dennis Hemgren, 076-146 52 95

Kassör:
Markus Berglund, 070-356 74 74

Ledamot:
Mikael Blomqvist, 070-374 20 40

Ledamot:
Stefan Söderlund, 076-237 45 70

Suppleant:
Thomas Norling, 070-581 83 69

Suppleant:
Lars Hemgren, 070-633 85 25

Valberedning:
Urban Gyld, 073-993 22 97