Fältregler

I depån:
* Se ALLTID till att ta frekvensnypan för den kanal du tänker använda innan radion tas i bruk. Gäller även för videosändare.
* Se till att batterierna till radioutrustning är laddade innan motorn startas. (accvarnare rekomenderas starkt)
* Kolla alla roderfunktioner och att de rör sig i förväntad riktning.
* För att flyga på vårt fält krävs att du är medlem i MFK Looping eller att du är gästflygare från annan klubb och att någon annan ordinarie medlem finns på plats.
* Ta hänsyn till andra piloter i depån och åskådare utanför depån när motorer startas och varmkörs. Gör alla motortester på för sådan avsedd plats.
* Det är absolut förbjudet att starta från depåområdet eller dess absoluta närhet.

På fältet:
* Kontrollera alla roderfunktioner direkt innan start.
* Tillse att fältet är fritt.
* Alla flygande ska stå samlade i pilotruta. * Utropa ”START” före att detta sker för att avisera dina avsikter.
* Piloter meddelar varandra då de tänker beträda fältet genom att ropa: ”JAG GÅR UT PÅ FÄLTET”.
* Utropa ”NÖDLANDNING” vid ALLA slags fel som kan tänkas äventyra landningen!
* Utropa ”LANDNING” i god tid före inflygning.
* Det är absolut förbjudet att manövrera över depåområdet!
* Helikopter & multirotorflygare som vill träna på låg höjd hänvisas till anvisad plats. Vid helikopter & multirotorträning ska alla piloterna ha fri sikt till övningsområdet och ha verbal kontakt med övriga piloter.
* Flygning får ej förekomma då arbete förekommer på fältet.

Övrigt:
* Vid klippning av fältet ska föraren av klipparen tillse att flygningen ej hindras längre stunder. Detsamma gäller vid andra arbeten på fältet.
* ALLA 27 MHz anläggningar är förbjudna.
* Det är absolut förbjudet för åskådare att beträda fältet under flygning.

DU MÅSTE VARA FÖRSÄKRAD FÖR ATT FLYGA HOS OSS!

Tänk på att ansvarsförsäkringen från SMFF inte gäller på vårt fält då vi inte är anslutna till SMFF.
Du måste alltså som flygande medlem i MFK Looping själv se till att du har en giltig ansvarsförsäkring som täcker in vår verksamhet.

Vi rekommenderar att gå med i RCFF (Svenska RC-Flygförbundet). Detta kostar 100:- och då ingår en försäkring som täcker flygning i hela Sverige oavsett klubbtillhörighet eller plats.