Nya regler

Från och med i år gäller nya regler för oss som flyger. I stort är det inget nytt inför vår första campinghelg, men ni kan redan nu börja se över era flygetyg (märka alla med namn och telefonnummer) och se över så ni har en ansvarsförsäkring som täcker skada på tredje part. Tänk på att klubben inte är ansluten till SMFF och att vi därför ej kan gå på deras försäkring när vi flyger vid vårt fält. Vår rekommendation är att varje enskild pilot går med i RCFF för att få tillgång till deras försäkring som är anpassad för modellflyg.[…]

Läs mer

GDPR

I och med införandet av den nya lagen GDPR har innehåll på vår hemsida tagits bort och i vissa fall till att börja med lösenordsskyddats. När det blir mer klarhet i vad som kommer gälla kommer vi också uppdatera hemsidan där efter. Styrelsen tittar också på vad som kommer gälla för vårt medlemsregister och om det kommer behövas någon uppdatering i tex våra stadgar. Information om vad vi kommer fram till räknar vi med att skicka ut i ett utskick av Loopingnytt.

Läs mer

Medlemsmötet under uppstartsdagen

På senaste årsmötet hade vi några punkter där det beslutades att vi skulle göra en översyn av fältet och gemensamt gå runt och ta besluten för att det inte ska vara några missförstånd i vad som beslutas. Fyra frågor var uppe under mötet. 1. Fältet kommer utökas med detta område.Eventuella överblivna massor kommer läggas mellan fältets slut och bäcken. 2. Det här området var uppe för diskussion för att förlänga fältet i en annan riktning och därmed få lättare att landa när det idag är sidvind. Beslut togs att vi börjar med område 1 och ser om det räcker som[…]

Läs mer