Bli medlem

Har du frågor kring klubben eller medlemskap är du välkommen att kontakta någon i klubbens styrelse.

För att bli medlem på direkten betalar du in avgiften på klubbens Plusgirokonto.

Skriv ner följande uppgifter:

* Namn
* Adress
* Telefon
* Ev. Epost
* Födelseår

Klubbavgift
600:- Senior, Aktiv medlem (från 21 år)
200:- Junior, Aktiv medlem (till 20 år)
50:- Familjemedlem

MFK Loopings plusgironummer: 662358-1

Hur du än betalar, kom ihåg att lämna namn och adress.

De olika valen du kan göra för att bli medlem kan förklaras så här:

Aktiv medlem:
Som aktiv medlem i MFK Looping betalar du bara medlemsavgift till MFK Looping, dvs. ingenting till SMFF (Sveriges Modellflygförbund).

Familjemedlem:
En familjemedlem kan ses som en stödmedlem och har ingen rösträtt. Detta är ett alternativ för den medlem som vill att tex ett barn också ska vara medlem.

DU MÅSTE VARA FÖRSÄKRAD FÖR ATT FLYGA HOS OSS!

Tänk på att ansvarsförsäkringen från SMFF inte gäller på vårt fält då klubben ej är ansluten till SMFF.
Du måste alltså som flygande medlem i MFK Looping själv se till att du har en giltig ansvarsförsäkring som täcker in vår verksamhet.
Ofta kan en sådan ingå i hemförsäkringen, eller gå att köpa till som ett tillägg. Kolla med ditt försäkringsbolag om du är osäker.

Ett annat sätt är att gå med i Svenska RC-flygförbundet. Detta kostar 100:- och då ingår en försäkring som täcker flygning i hela Sverige oavsett klubbtillhörighet eller plats.