Nya regler

Från och med i år gäller nya regler för oss som flyger.

I stort är det inget nytt inför vår första campinghelg, men ni kan redan nu börja se över era flygetyg (märka alla med namn och telefonnummer) och se över så ni har en ansvarsförsäkring som täcker skada på tredje part.

Tänk på att klubben inte är ansluten till SMFF och att vi därför ej kan gå på deras försäkring när vi flyger vid vårt fält.
Vår rekommendation är att varje enskild pilot går med i RCFF för att få tillgång till deras försäkring som är anpassad för modellflyg.

RCFF och SMFF har i ett gemensamt projekt arbetat fram nya fältregler och gjort en gemensam ansökan till Transportstyrelsen för att godkänna modellflygfält för vissa undantag till de nya reglerna.
I och med det har klubben gått med i den gemensamma ansökan för att få vårt fält godkänt för flygning med modeller i kategori 2.
Vi kommer därför också behöva uppdatera reglerna för fältet och från och med 1 juli lyda under de säkerhetsregler som finns publicerade på SMFFs hemsida.
Säkerhetsregler

Läs också gärna igenom den skrivelse som RCFF och SMFF gjort med gemensam information gällande detta:
SMFF & RCFF skrivelse

Mvh
Styrelsen

Transportstyrelsen
RCFF
SMFF

Lämna en kommentar