Medlemsmötet under uppstartsdagen

På senaste årsmötet hade vi några punkter där det beslutades att vi skulle göra en översyn av fältet och gemensamt gå runt och ta besluten för att det inte ska vara några missförstånd i vad som beslutas.

Fyra frågor var uppe under mötet.

1. Fältet kommer utökas med detta område.Eventuella överblivna massor kommer läggas mellan fältets slut och bäcken.
2. Det här området var uppe för diskussion för att förlänga fältet i en annan riktning och därmed få lättare att landa när det idag är sidvind. Beslut togs att vi börjar med område 1 och ser om det räcker som åtgärd.
3. Parkering kommer göras i detta område på samma gång vi har maskiner på plats som åtgärdar område 1.
4. Frågan om säkerhetsnät kom upp. Då det var en fråga som inte var med på årsmötet och åsikter gick vilt isär blev det inget beslut. Vi får till nästa årsmöte se till att få fram prisförslag och vilka regler som gäller och ta ett beslut inför 2017.

Fältet

Lämna en kommentar