Flygdag 1/7

Missa inte årets flygdag lördagen 1/7. Skolkärran och grillen kommer vara igång och prisbordet är laddat för både combat och limbo. Vid bra väder är vi alla gånger igång från kl 10 och håller på till långt in på kvällen. Både medlemmar och icke medlemmar är hjärtligt välkomna.

Läs mer

Medlemsmötet under uppstartsdagen

På senaste årsmötet hade vi några punkter där det beslutades att vi skulle göra en översyn av fältet och gemensamt gå runt och ta besluten för att det inte ska vara några missförstånd i vad som beslutas. Fyra frågor var uppe under mötet. 1. Fältet kommer utökas med detta område.Eventuella överblivna massor kommer läggas mellan fältets slut och bäcken. 2. Det här området var uppe för diskussion för att förlänga fältet i en annan riktning och därmed få lättare att landa när det idag är sidvind. Beslut togs att vi börjar med område 1 och ser om det räcker som […]

Läs mer